Logo

Nationellt vårdprogram för sömnapné


Ett vårdprogram finns sedan december 2021.
Gå till vårdprogram.

Nationellt vårdförlopp för sömnapné


Sedan mars 2023 finns ett nationellt vårdförlopp för sömnapné.
Läs vårdförloppet här.

Senaste årsrapporten


Läs SESAR:s årsrapport 2022.
Ladda ner årsrapporten här.

Ansökan om behörighet till Svenska Sömnapnéregistret


Vårdpersonal som behöver behörighet till registret kan ansöka online.
Gå till sida för ansökan.


Svenska Sömnapnéregistret

NU FINNS ETT NATIONELLT VÅRDFÖRLOPP FÖR SÖMNAPNÉ

Nyhetsbild

Sedan tidigare finns ett nationellt vårdprogram för obstruktiv sömnapné hos vuxna. Det fungerar som en kunskapsbank när det gäller diagnos och behandling. Det vårdförlopp som nu lanseras beskriver vem som ska göra vad och när i omhändertagandet av patienterna.

Läs hela nyheten.